Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

Η Ευρώπη πλήρωσε τα 2 τρισ. ευρώ
της επανένωση της Γερμανίας


Περίπου δύο τρισεκατομμύρια ευρώ έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα η επανένωση της Γερμανίας, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε το Κέντρο SED-Staat για λογαριασμό της εφημερίδας Die Welt, με αφορμή την συμπλήρωση 25 ετών από την πτώση του Τείχους του Βερολίνου.
Το ποσό αφορά στο άθροισμα της βοήθειας που δόθηκε προς τα κρατίδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας για την επανένωση, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα, το 60-65% του ποσού αναφέρεται στην διαφορά μεταξύ των κοινωνικών επιδομάτων που έλαβαν οι Ανατολικογερμανοί και στους φόρους που κατέβαλαν οι ίδιοι.
Στην έρευνα αναφέρεται ακόμη ότι οι κάτοικοι των πρώην ανατολικών κρατιδίων έλαβαν περίπου 1,3 τρισεκ. περισσότερα από ό,τι θα κέρδιζαν ως ανεξάρτητο κράτος, καθώς και ότι 560 δισεκατομμύρια διατέθηκαν


Αναδημοσίευση: oparlapipas.com